Stiftelsen Lotsen

Ge inte upp! Jesus har en plan för dig!

Om oss:

Vad är Lotsen?
Lotsen är en insamlingsstiftelse som bidrar med ekonomiskt stöd eller hjälpinsatser för människor som hamnat snett i livet. Det kan vara på grund av hemförhållanden, missbruk, sjukdom eller psykisk ohälsa. Ett socialt arbete som hjälper den enskilde genom en värld full av blanketter och myndigheter.

Historik
2009 startades insamlingsstiftelsen Lotsen, en insamlingsstiftelse
som vill samverka mellan olika samarbetspartners och
vara ett komplement för ett socialt ansvarstagande i
det svenska samhället. Lotsens arbete utgår ifrån alla
människors lika värde och vilar på en solid kristen
värdegrund. Vi vill ge hopp till de människor som
söker vår hjälp, som utav olika anledningar kommit lite
vid sida av i livet.

Vi ser en utveckling där skyddsnätet som funnits
förändrats och i många fall försämras för den som
behöver hjälp och omsorg. Man har många gånger
svårt att få till en helhetslösning, vilket leder till att
det blir svårt att få ordning på tillvaron. Har man hamnat
i ett utanförskap, tappat fotfästet, kanske drabbats av
arbetslöshet, sjukdom eller gått igenom någon
annan livskris kan det vara svårt att veta i vilken ände
man ska börja.

Om man dessutom är anhörig/vän eller
själv är drabbad av bostadslöshet och/eller missbruksproblematik
är det inte lätt att finna någon utväg. Det
är där vi vill göra skillnad! Ge inte upp för det FINNS
hopp! Det finns en Gud som bryr sig om dig.

Oavsett omständigheter
behöver vi alla en tro, ett hopp och en kärleksfull
gemenskap. Vi behöver varandra!