LOTSEN

Vi är evigt tacksamma för alla dom som stödjer vårt arbete i Lotsen. Vi kan tillsammans göra mycket för många och ett team, lag eller kyrka är i högsta grad beroende utav att alla är med i matchen.

Jesus är grunden som allt vilar på och han är också den som ger liv till var och en som kommer till honom.

Var välsignade kära vänner /Thommy Bergenwall

Våra Sponsorer

[rev_slider Sponsorer]
[rev_slider församlingar]

Vad är Lotsen?

Lotsen arbetar som samordnare mellan olika behandlingshem och myndigheter. Vi bedriver också ett utåtriktad arbete där vi möter och följer upp den som söker vår hjälp. Vi följer alltid med den sökande till socialtjänsten och vi är med under hela utredningen för att se till att den sökande får rätt hjälp och sina önskemål rättsligt prövade. Vid behov hjälper vi till med överklagan till förvaltningsrätten och vi står också i kontakt med IVO (Inspektion för Vård och Omsorg: tillsynsmyndigheten för all omsorg i Sverige) när det behövs. Vi är idag 2 anställda och 3 frivilligarbetare som på heltid arbetar med Lotsen. Vi är dagligen med och bidrar till att många personer placeras på olika behandlingshem i Sverige och Norge. Det innebär att personer får/fått möjligheten och rättigheten till vård för sitt missbruk i enlighet med socialtjänstlagen men också till att hela familjer blir enade och upprättade. Att barn får tillbaka sina föräldrar. Att föräldrar får tillbaka sina barn…

Läs mer…