Varna Evangeliesenter

Omsorg – rehabilitering – eftervård / skola

Varna Evangeliesenter ligger i Våler kommun i Østfold, med lokaliteter på en stor gård omgiven av skog och gröna ängar. Varna är Evangeliesenterets näst störste rehabiliterings”senter” med plats för 60 gäster, män, kvinnor och, vid behov, äktapar, som er i behov av hjälp för sina drogproblem.

Vision och målsättning

Målsättningen med rehabiliteringen är drogfrihet och en bättre livskvalitet, med en sund helhetssyn och dygnsbaserat tillbud. Genom omsorg och gemenskap som vilar på en kristen värdegrund, skall varje enskild individ som uppehåller sig på Österbo få hjälp att finna sig till rätta och ”bli sedd”. Återanpassning till samhället sker via arbetsträning och ev. skolgång, eftervård och uppföljning, samt förankring till Evangeliesenterets drogfria nätverk både i Norge och Sverige.

Evangeliesenteret vill ta hänsyn till den enskildes behov, förutsättningar och intressen genom bl.a. individuella handlingsplaner. Vi önskar, utifrån den individens egna förutsättningar, möta den enskildes fysiske, psykiske, andliga och sociala behov.

Innehåll under vistelsen

 • Gemensamma samlingar med undervisning och information.
 • Individuella samtal med kuratorer och personal med kompetens i missbruk / psykiatri. Vi arbetar fortlöpande med individuella mål och handlingsplaner. Handlingsplanen innehåller huvudmål för vistelsen, samt handlingsplan för psykisk och fysisk hälsa inkl. tandhälsa, utbildning/ arbete, boende, nätverk, fritid och ekonomi.
 • Kartläggning av status och framtidsplaner.
 • Praktisk hjälp med ansökningar, boende, kontakt med myndigheter, ekonomi och individuella behov.
 • Arbetsträning 4 timmar/dag. I tex snickarverkstaden, form-/systuga, secondhandsbutik, transport av varor, hämtning av möbler, vedhuggning och skogsarbete, samt underhållsarbete och utearbete.
 • Måltider på fasta tider i gemensam matsal.
 • Sång och musikupplevlese 1 gång per vecka
 • Alphakurs
 • Evangeliesenterets Bibelskola finns på Varna Evangeliesenters område Många gäster är elever där under tiden de är inskrivna hos oss, och det är möjligt att söka det som alt. till arbetsträning.
 • Fysisk träning: Träningsrum med träningsredskap, spinningcyklar och vanlig
 • ergometercyklar utöver andra träningsmaskiner. Det finns inte möjlighet att träna med vikter.

Praktisk

De befintliga boenden som finns: Skogly: Kvinnoavdelning. Lyngen: Avdelning för par. Mosen: Mansavdelning. Granli: Mansavdelning. Furuli: Mansavdelning. Rognli: Mansavdelning. Skaugum: Möjlighet för boträning för gäster som har varit inne en en längre tid. Pila: Gäst – och bönecenter / boende för ”ES-Team”. Skolan har ett eget internat för de som kommer som skolelever till Österbo. Vi har också egna arbetarbostäder och omsorgslägenheter som brukas av personal och gäster som behöver omsorg och boende över en längre tid. Den totala kapaciteten för boenden här på Österbo är i dag 70 boende.

Alla gäster har eget rum fördelat på flera boendeenheter, avskilt för kvinnor och män. Gästerna har ansvar för att hålla ordning och skura sina egne rum, utöver att de har fördelat ansvar för de gemensamma utrymmen i boendeenheterna. TV finns tillgängligt i gemensamhetsutrymmen på boendeenheterna. Alle skall mötas upp till de fasta måltiderna och de gemensamma samlingarna. Senteret har regler för besök och ledigheter m.m.

Fritidsaktiviteter och mötesturer/mötesresor

Det finns möjlighet till att vara med på våra organiserade resor till träning på hälsostudio eller badhus i Moss varje vecka. Senteret har också ett eget träningsrum. Det finns också fina vandringsmöjligheter i närområdet som många nyttjar.

Senteret deltar ofta på möter med sång och musik. Detta medför, av och till, längre turer med övernattning. På dessa turer ser vi att den sociala gemenskapen styrks. Dessa turer är frivilliga att delta i.

ES-Bibelskola

Tätt intill Varna ligger Evangeliesenterets Bibelskola som är en skola med offentlig godkänd läroplaner fördelat på Bibellinje och Medarbetarlinjen. Många av gästerna på Varna går i skolan som en del av sin rehabilitering. Dessa är fortsatt på rehabilitering och får den täta uppföljningen som det medför. Skolan är anpassad för människor som har varit i svåra livssituationer, och är även till för de som inte fullföljd skolgång tidigare i livet.

Det är möjligt att endast komma hit som elev (och inte vara inskriven som rehabilitent), men då förväntas det att eleven inte har behov för någon individuell uppföljning och ordnar sitt eget boende utanför senteret på egen hand. Statestiken visar att av de som genomför 2 år på Bibelskolan, är det 80 % som får ett varaktigt drogfritt liv. För många är det andliga perspektivet en viktig del av livet som ger både hopp och möjligheter Undervisningen på Bibelskolan är med och styrker den enskildes tro, och är också en viktig arena för samarbete, kommunikation och social träning. Det är undervisning 4 dager i veckan och 1 valfri dag, som kan vara friluftsliv, data anpassad till skriv o lässvårigheter, matlagning och kost, gitarrspel m.m.

Bruktbutikken / Secundhand

Telefon: +47 405 52 176
Ladan på Varna är inredd till 1000 kvm. Secundhandshandel.
Secundhandbutiken på Varna har följande öppettider:
Tisdag – fredag kl. 11.00 – 16.00
Lördag kl. 11.00 – 14.00
Söndag och måndag stängt.

Kontakt oss

Varna Evangeliesenter.

Rehabiliteringsavdeling.
Våk, 1591 Sperrebotn, Norge

Bestyrer May o Knut Labråten.
Telefon: +47930 02 864.

E-post: knut.labraten@ev-s.no