Vi samarbetar med behandlingshem runt omkring i Sverige men även Evangeliesenter i Norge. Gemensamt är att de arbetar på kristen grund. Om man vill ha hjälp att komma iväg till ett behandlingshem som har en annan inriktning så hjälper vi givetvis till med det också. Här kommer lite info om några av de verksamheter som vi står nära:

Österbo Evangeliesenter

Omsorg – rehabilitering – eftervård / skola

Österbo Evangeliesenter är en av Evangeliesenterets avdelningar och er det störste ”senteret” i verksamheten. Österbo har plast för 70 gäster fördelat på avdelningar för män, kvinnor, äktapar och, vid behov, familjer. På senteret driver ES även en ”videregående skole” (skola på gymnasienivå) , med ett specialanpassat tillbud för våra gäster och/eller andra med behov för tillrättalagd undervisning. Här kan man utbildas till kock, snickare, vårdbiträde eller ta studiekompetens.

Österbo Evangeliesenter ligger i natursköna omgivningar ca 20 km från Haldens centrum.

Vision och målsättning

Målsättningen med rehabiliteringen är drogfrihet och en bättre livskvalitet, med en sund helhetssyn och dygnsbaserat tillbud. Genom omsorg och gemenskap som vilar på en kristen värdegrund, skall varje enskild individ som uppehåller sig på Österbo få hjälp att finna sig till rätta och ”bli sedd”. Återanpassning till samhället sker via arbetsträning och ev. skolgång, eftervård och uppföljning, samt förankring till Evangeliesenterets drogfria nätverk både i Norge och Sverige.

Evangeliesenteret vill ta hänsyn till den enskildes behov, förutsättningar och intressen genom bl.a. individuella handlingsplaner. Vi önskar, utifrån den individens egna förutsättningar, möta den enskildes fysiske, psykiske, andliga och sociala behov.

Innehåll under vistelsen

Gemensamma samlingar med undervisning och information.

Individuella samtal med kuratorer och personal med kompetens i missbruk / psykiatri. Vi arbetar fortlöpande med individuella mål och handlingsplaner. Handlingsplanen innehåller huvudmål för vistelsen, samt handlingsplan för psykisk och fysisk hälsa inkl. tandhälsa, utbildning/ arbete, boende, nätverk, fritid och ekonomi.

Kartläggning av status och framtidsplaner.

Praktisk hjälp med ansökningar, boende, kontakt med myndigheter, ekonomi och individuella behov.

Arbetsträning 4 timmar/dag. I tex snickarverkstaden, form-/systuga, secondhandsbutik, transport av varor, hämtning av möbler, vedhuggning och skogsarbete, samt underhållsarbete och utearbete.

Måltider på fasta tider i gemensam matsal.

Österbo ”Videregående skole” finns på Österbo Evangeliesenters område. Många gäster är elever där under tiden de är inskrivna hos oss, och det är möjligt att söka det som alt. till arbetsträning.

Fysisk träning: Träningsrum med träningsredskap, spinningcyklar och vanlig ergometercyklar utöver andra träningsmaskiner. Det finns inte möjlighet att träna med vikter.

Praktisk

De befintliga boenden som finns: Skogly: Kvinnoavdelning. Lyngen: Avdelning för par. Mosen: Mansavdelning. Granli: Mansavdelning. Furuli: Mansavdelning. Rognli: Mansavdelning. Skaugum: Möjlighet för boträning för gäster som har varit inne en en längre tid. Pila: Gäst – och bönecenter / boende för ”ES-Team”. Skolan har ett eget internat för de som kommer som skolelever till Österbo. Vi har också egna arbetarbostäder och omsorgslägenheter som brukas av personal och gäster som behöver omsorg och boende över en längre tid. Den totala kapaciteten för boenden här på Österbo är i dag 70 boende.

Alla gäster har eget rum fördelat på flera boendeenheter, avskilt för kvinnor och män. Gästerna har ansvar för att hålla ordning och skura sina egne rum, utöver att de har fördelat ansvar för de gemensamma utrymmen i boendeenheterna. TV finns tillgängligt i gemensamhetsutrymmen på boendeenheterna. Alle skall mötas upp till de fasta måltiderna och de gemensamma samlingarna. Senteret har regler för besök och ledigheter m.m.

Fritidsaktiviteter och mötesturer/mötesresor

Det finns möjlighet till att vara med på våra organiserade resor till träning på hälsostudio eller badhus i Moss varje vecka. Senteret har också ett eget träningsrum. Det finns också fina vandringsmöjligheter i närområdet som många nyttjar.

Senteret deltar ofta på möter med sång och musik. Detta medför, av och till, längre turer med övernattning. På dessa turer ser vi att den sociala gemenskapen styrks. Dessa turer är frivilliga att delta i.

Österbo videregående skole / skola på gymnasienivå

Stiftelsen Østerbo vgs” har som primärt ändamål att ge drogmissbrukare i rehabilitering/eftervård  en kvalificerad utbildning som verktyg för att återanpassas tillbaka till samhället. Skolan är alltså speciellt anpassad och inriktad för detta. Skolan tar också in elever med andra funktionshinder. Skolan har linjer för ”restaurang och mat”, ”hälsa och uppväxt”, och ”bygg och anlägg”, med påbyggnad till kock och servitör, snickare, samt allmän påbyggnadslinje. Det finns också lärlingsmöjligheter. Skolans vision är att ge eleverna förnyat sinne, förvandlat liv och hög yrkesskicklighet. Vi har från hösten 2014 plats till 66 elever och har runt 20 anställda med bred yrkesmässig erfarenhet och som står redo att möta våra elever.

Evangeliekirken/ kyrkan

Evangeliekirken Österbo blev invigd den 25. maj 1997. Kyrkan används till möten och aktiviteter för gäster och medarbetare på Österbo, men er också öppen för alla andra som önskar att delta på möten mm i regi av Evangeliekirken Østerbo.

Österbo-hallen och ”landsstevnet” / lägret

Landsstevnet / lägret (sommerstevnet) på Österbo i juli samlar mycket folk. Det förste ”stevnet” arangerades 1992, i ett stort tält. I 1998 restes en stor hall på platsen. Det var en ishall som skulle rivas och säljas, från Furuset i Oslo. Den har plats för 3-4 000 människor. Den första grundstenen lades på plats 25. mars 1998. Österbohallen blev ivigd och taget i bruk juli 1998.

Varje år kommer tusentals till ”landsstevnet” på Österbo, där det inventeras till starka möten och god gemenskap. Under landsstevnet äger det rum dopförrättningar i Bunessjøen.

Kontakt oss

Østerbo Evangeliesenter.

Rehabiliteringsavdeling.
1764 Halden, Norge

Bestyrer Alice o Kjetil Sterri-Mørch
Telefon: +47458 04 984

E-post: ksm@ev-s.no